logo
1 hráčů Online

Přikazy k Residencím


/res or /res ? – Zobrazí nápovědu.

/res select [xx] [yy] [zz] - Vybere prostor kolem vás (počet bloků na každou stranu), (max 29 1 29).

/res select vert – Vybere prostor od bedrocku až po maximální výšku.

/res select size - Zobrazí velikost vybrané oblasti.

/res create [Název_rezidence] - Vytvoří rezidenci.

/res remove [Název_rezidence] – Smaže rezidenci.

/res info [Název_rezidence] - Zobrazí info o rezidenci.

/res list – Zobrazí seznam rezidencí které vlastníte.

/res set [Název_rezidence] [Vlajka] [true/false/remove] - Nastavení ochrany pro všechny hráče.

/res set ? – Zobrazí seznam vlajek pro rezidenci.

/res pset [Název_rezidence] [Jméno_hráče] [Vlajka] [true/false/remove] – Nastavení ochrany pro jednoho urèitého hráče.

/res pset ? – Zobrazí seznam vlajek pro hráče.

/res rename – [Staré_jmeno] [Nové_jmeno] Přejmenujete svou rezidenci.

Kostkuj.cz © 2016 - 2017, All Rights Reserved | Created by Radek Zíka