logo
SPADLO TO

Pravidla serveru


Všeobecné pravidla na serveru

§1 Hráč ihned po registraci souhlasí s veškerými pravidly serveru (hra, web a fórum). Neznalost pravidel neomlouvá. Hráči jsou stejně tak povinni dodržovat zákony platné v ČR.

§2 Veškerá činnost na vašem účtu je pouze na vaši zodpovědnost, včetně krádeže účtu a hesel.

§3 Veškerá činnost na serveru kostkuj.cz je majetkem serveru.

§4 Přísný zákaz propagovat jiný server (posílání IP adresy či jmenování serveru v globálním či soukromém chatu).

§5 Hráč je povinen respektovat vedení serveru.

§6 O výši trestu rozhodují Administrátoři a Moderátoři dle závažnosti.

§7 Pokud chcete nahlásit porušení pravidel a moderátor není na serveru, nahlašujte jej na fóru.

§8 Veškeré modifikace herního klienta je přísně zakázaná (neplatí pro minimapy a podobné doplňující modifikace, které neposkytují výhody ve hře).

§9 Je zakázáno používání nevhodných, vulgárních či urážlivých nicků.

§10 Je zakázáno používání nicku nebo skinu podobného tomu, který vlastní některý z Moderátorů či Administrátorů.

§11 Hráč má právo reklamovat posudek A-Teamu, je-li přesvědčen, že se Moderátor či Administrátor dopustil chybného jednání.

§12 Moderátor není povinen pomáhat, nejedná-li se o griefing či jiné porušování pravidel.

§13 Vyhrazujeme si právo měnit pravidla bez upozornění.

Stavění

§14 Ničení cizích staveb (griefování), zabíjení zvířat či jiné poškozování zvířat (stříhání ovcí a krav) je přísně zakázáno!

§15 Respektuj prosím své sousedy, nestav v blízkosti jiného hráče, pokud tě nechce mít ve svém okolí.

§16 Vyvarujte se stavění krychlí z jednoho materiálu a poté vykládání, že to je váš plnohodnotný domov.

§17 Zákaz stavění nesmyslných sloupů / děr (1x1, 2x2, ...), které kazí pohled na přírodu okolo.

§18 V případě, že postavíte stavbu, která negativně ovlivní běh serveru, budete vyzváni k nápravě. Pokud tak neučiníte, bude vám část či celá stavba smazána bez náhrady. Úmyslné ovlivnění provozu serveru (redstone obvody, afk u spawneru, způsobující lagy či pád serveru) bude potrestáno.

§19 Zákaz ničení přírody, tj. těžení písku na plážích či pouštích s následkem deformace terénu. Používejte pískovnu/jílovnu na spawnu, která je k tomuto účelu vytvořená.

§20 Pokud budete chtít být sponzorováni s větším projektem, nejdřív zažádejte na fóru, kde se bude jednat o podpoře projektu. (projekt je povolen jen v případě, že ho někdo z Moderátorů schválí a poté se o projekt stará. Nikdo z ostatních Moderátorů není povinen zasahovat).

§24 Ztrátu itemů řešíme pouze v případě, kdy se jedná o griefing.

§22 Zákaz změny spawnerů pomocí vajíček koupených v shopu (při porušení bude spawner bez náhrady smazán).

Chování

§23 Zákaz nastavování home u cizích hráčů bez jejich souhlasu.

§24 Zákaz zabíjet hráče mimo arény (polévání lávou, zapalování, podkopávání apod.), či jakýmkoliv způsobem bránit hráči přístup na jeho pozemek.

§25 Neobtěžujte Administrátory zbytečnostmi, které mohou vyřešit Moderátoři.

§26 Používání příkazu /tpa je pouze na vlastní nebezpečí (moderátor není povinen řešit smrt vlastní chybou).

§27 Hráči jsou povinni nahlásit jakékoliv podezření na hráč používající hacky či jiné nepovolené modifikace.

§28 Je zakázáno spamování, nadávání, urážení a provokování ostatních hráčů.

§29 Neustálé vyprošování předmětů či akcí (změna noci na den apod.) u Administrátorů či Moderátorů se trestá.

§30 Využívání chyb hry je trestné, stejně tak jako jejich nenahlášení.

§31 Nabádání hráčů k porušení pravidel se bude považovat jako nerespektování pravidel a bude potrestáno.

§32 Platí přísný zákaz připojování se za jiný účet, je-li aktivní ban.


Definice XP-Farem


Typ mob farmyDostupnostDodatečné omezení / Povolení
Farma ze spawneruPovolenoZákaz dlouhodobého AFK, při víc jak 100 mobech Kick
Ender farmaZakázano
Witherskeleton FarmaZakázáno
Witch farmaZakázáno
Gold farma v overworlduZakázáno
Gold farma v netheruPovolenoPlošinky ano, zákaz rozsáhlé úpravy okolí
Ghast, Magmacube farmaZakázánoPlošinky ano, v rozumné míře
Blaze farmaZakázánoPovolena jen místnost okolo spawneru, žádný redstone
Grinder farma (spawnování mobů ve tmě)PovolenoNa serverech neni efektivní, může zpusobit lagy (lagující farma bude bez náhrady smazána)
Iron Golem farmaPovolenoPovoleno s podmínkou že nebude hyzdit okolí
Guardian farmaPovolenoMax celková spawn plocha 30x30 bloků
Množičky vesničanůPovolenoZákaz AFK u množiček, reguluje počty vesničanů
Farma na zvířataPovolenoMax limit 30 mobu na 1 chunk, či 120 na všechny aktivní chunky
Opakované AFK u farem nebo množiček vedoucí k omezení provozu serveru bude potrestáno, xp a drop farmy budujte tak, aby mezi spawnem moba a jeho úmrtím uplynula co nejkratší doba.

Tresty :


PřečinDruh trestuDélka trestuDodatek
Griefing (škoda do 50 bloků)ban10 dníPokud budou ukradeny/zničeny vzácné blocky, sazba bude mnohem delší
Griefing (škoda od 50 bloků do 100 bloků)ban30 dníPokud budou ukradeny/zničeny vzácné blocky, trestem bude permaban
Griefing (škoda nad 100 bloků)perma, Ip-bannapořád
Vulgarity na chatumute15 min
Tpa spammute15 minPo obdržení stížnosti od hráče
Hackingperma, Ip bannapořádXray, fly, kill aura atd..
Opakované vulgarity na chatumute30 minut
Opakovaný tpa spammute30minutPo obdržení stížnosti od hráče
Zabití hráči lávou atd..ban5 dníPo obdržení stížnosti od hráče
Kostkuj.cz © 2016 - 2017, All Rights Reserved | Created by Radek Zíka